Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.koupelny-okm.cz, který provozuje firma O.K.M. spol. s r.o. se sídlem Václavské nám. 79, 266 01, Beroun 3, IČO:25686976, DIČ: CZ25686976 (dále jen „Prodávající“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“).

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem a distribucí objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Pokud dá kupující souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem obchodní sdělení a nabídky vztahující se k sortimentu internetového obchodu www.koupelny-okm.cz.

III. Registrace

Registrace slouží na zaregistrování osoby nebo firmy na portále www.koupelny-okm.cz. Bez registrace a přihlášení není možné odeslat objednávku. Registrace přináší možnost nakupovat rychleji, znát stav svých objednávek a mít přehled nad již uskutečněnými objednávkami. Při registraci jsou po kupujícím požadovány tyto povinné údaje: jméno, příjmení, uživatelské jméno (pro přihlašování), heslo, zopakování hesla, adresa (ulice s č.p., PSČ, město), e-mail (na který budou zasílány informace o stavu objednávky a protokol o registraci) a telefonní číslo.

IV. Přihlášení

Pro objednání zboží je nutné se po registraci přihlásit zadáním přihlašovacího jména kupujícího a hesla, které si sám v registraci kupující určil.

V. Nakupování

Kupující kupuje zboží prostřednictvím objednávky. Postup jak nakupovat je uveden v nabídce pod odkazem „Jak nakupovat“. Přijaté objednávky jsou závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

VI. Ceny zboží

Prodávající je plátcem DPH. Veškeré uváděné ceny jsou konečné vč. DPH

VII. Dodací podmínky

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty s.p. , PPL, Geis  formou cenného balíku. Lhůta pro doručení cenného balíku se pohybuje v rozmezí 1 až 4 pracovních dnů. Pokud kupujícího Česká pošta a.s. nezastihne na dodací adrese, je kupujícímu zanecháno oznámení o uložení zásilky. Zásilka zůstává uložena na místně příslušné poště kupujícího po dobu 15 dnů.
Objednané zboží je možno vyzvednout i na prodejně.
V okrese Beroun zboží rozváží firma O.K.M. spol. s r.o. vlastními vozy a zcela zdarma.

VIII. Dodací lhůty

Doba do vyexpedování zboží ze skladu prodávajícího se pohybuje v rozmezí 2 – 14 dní. Pokud je zboží skladem, je zpravidla vyexpedována následující den. Pokud se stane, že zboží objednané kupujícím není ani na skladě dodavatele prodávajícího, nebo se dodání prodlouží na dobu delší než je obvyklé, je o této skutečnosti kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailu, jakmile se prodávající tuto skutečnost dozví. V tomto případě má kupující možnost objednávku stornovat nebo pozměnit.

Prodávající usiluje o co nejkratší dobu expedice.

Po vyexpedování zboží ze skladu prodávajícího je třeba připočítat dobu potřebnou pro doručení, která se u České pošty s.p. formou cenného balíku pohybuje v rozmezí 1 – 4 pracovních dnů.

IX. Platební podmínky

  1. platba dobírkou – peníze za zboží se platí při jeho převzetí. Daňový doklad je přiložen v zásilce.
  2. bezhotovostní platba předem – pokud kupující zvolí tuto formu platby, prodávající po obdržení objednávky zkontroluje stav skladu, popřípadě objednané zboží doobjedná. Teprve v momentě, kdy je zboží připraveno k expedici, zašle prodávající e-mail kupujícímu se všemi údaji potřebnými k platbě (číslo účtu a variabilní symbol) a vyzve jej k úhradě. Zboží je odesláno kupujícímu, jakmile jsou peníze připsány na účet prodávajícího.
  3. platba na prodejně – peníze za zboží se platí při jeho převzetí.

X. Poštovné a balné

Poštovné je účtováno podle hmotnosti zboží a podle aktuálních sazeb České pošty, PPL, Geis

XI. Záruční podmínky, reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Pro vyřízení reklamace je nutné prodávajícímu oznámit písemně (nejlépe e-mailem), že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. Záruka se nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Na prodané zboží, pokud není stanoveno jinak, je poskytována zákonem stanovena záruční doba 24 měsíců. Lhůta pro vyřízení reklamace se řídí Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je třicetidenní.

XII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, informuje o této skutečnosti prodávajícího a zašle zboží v neporušeném originálním obalu na adresu prodávajícího, kde bude zboží překontrolováno.
Zboží je možno dopravit osobně na prodejnu prodávajícího.

V případě splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze převodem na účet kupujícího nebo složenkou, nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodávajícím.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

XIII. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné obchodní podmínky budou v dostatečném předstihu vyhlášeny na internetovém obchodě www.koupelny-okm.cz.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1.5. 2016

Ing. Pavel Motejlek
jednatel společnosti